قوانین جدید اتحادیه

1-از تاریخ 1/8/90 کارگرانی که تمایل به اشتغال در مراکز شیرینی پزی استان را دارند

باید مستقیما به اتحادیه مراجعه نمایند و بعداز پر کردن فرم های مربوطه و تائید اتحادیه

مشغول به کار شود و همچنین قنادان محترم استان در صورت نیار به کارگر باید از

اتحادیه درخواست کارگر نمایند

2-افرادی که اقدام به اجاره مغازه جهت پخت و فروش شیرینی می نمایند ویا شریکی

برای خود انتخاب می کنند حتما"باید به اتحادیه مراجعه نموده و اتحادیه را مطلع نموده

و در صورت تائید اتحادیه زیر نظر این اتحادیه مشغول به کار باشند

/ 0 نظر / 45 بازدید