جلسه عمومی جهت تعیین بازرسین اتحادیه قنادان

جلسه کلیه اعضای اتحادیه قنادان در مورخ 5/7/90 ساعت 18:10

روز سه شنبه جلسه ای با حضور رئیس مجمع صنفی استان و رئیس اتحادیه قنادان

برگزار گردید

این جلسه جهت تعیین 4 نفر بازرس اتحادیه جهت بازدید ماهانه از شیرینی پزها و کیفت

و مرغوبیت مواد تولید کننده از قبیل شیرینی و کیک می باشد

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید