نرخ جدید قیمتهای شیرینی های اعلام شده به قنادان

احتراما"در اجرای ماده 51 قانون نظام سنفی و به استناد بند4 صورتجلسه مورخ

1390/3/22 کمسیون محترم نرخ گذاری مجمع امور صنفی. نرخ مصوب اتحادیه

قنادان تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل تعیین شده است.متصدیان محترم بایستی

نرخ اعلام شده را در محل دید مشتریان نصب نمایند.    ( درجه یک )

قیمت به ریال

شرح

ردیف

بصورت توافقی

کیک تولد سفارشی

1

42000

کیک مخصوص در یخچال

2

42000

نان خامه ای

3

40000

لطیفه

4

40000

رولت

5

40000

شیرینی تر خامه دار

6

38000

شیرینی ناپلئونی خامه دار

7

36000

انواع شیرینی کره ای و زبان

8

36000

شسطی سنتی زنجان

9

36000

نخود چی ساده

10

38000

نخود چی مخصوص زنجان

11

33000

عسلی

12

36000

نان برنجی زنجان

13

36000

کشمشی

14

33000

شیرینی آلمانی

15

33000

شیرینی دانمارکی

16

33000

کیک یزدی

17

31000

شیرینی مشهدی

18

 از مشتریان محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف ازنرخهای

اعلام شده شکایت خود را کتبا" به اتحادیه قنادان واقع در خیابان خیام روبه روی

راه آهن یا با تلفن های 3234040 مجمع امور صنفی و 3236230 اتحادیه یا 124

سازمان بازرسی یا به آدرس ایمیل اتحادیه GHANADAN_ZANJAN@YAHOO.COM

اطلاع دهند

رئیس اتحادیه قنادان.کیک پزان و قندریزان زنجان  (( رسول محمدی ))

/ 0 نظر / 43 بازدید